News

Here you will find news letters, flyers, articles, etc., and what we think is important information.

IN ENGLISH

A GENERAL FLYER ABOUT TURNINGPOINTS

Here you have a general flyer presenting a very short out-line of TurningPoints, Pass It On and Politeia. You are most welcome to distribute the flyer if you want to and if you finde it interessting...

DOWNLOAD FLYER

NEWSLETTER NO. 1, 2018

TurningPoints purpose is to link knowledge and interventions between the production of values and the production of security. These two areas are closely linked: without law and order, there is no economic activity with the social security that these activities in combination can create. It is therefore necessary to link the economy of with the creation of security of the police...

DOVNLOAD NEWSLETTER NO. 1

NEWSLETTER NO. 2, 2018

In this issue, we focus on economics because the current economy is not sustainable in three key areas:

• It is not ecologically sustainable

• It is not sustainable in relation to human life and development

• It is not sustainable in terms of a fair distribution of the jointly produced wealth

The Pass It On concept addresses a range of underlying assumptions on which the current economic thinking is based.

DOWNLOAD NEWSLETTER NO. 2

På dansk

FOLDER PÅ DANSK, 2018

Her en flyer, du kan læse og give videre eller dele ud af, hvis du synes ideen er god...

DOVNLOAD FOLDER

NYHEDSBREV NR. 1, 2018

TurningPoints har skabt et nyt koncept for ejerskab og organisering af arbejds- pladser, som søger at opfylde disse rettigheder, behov og som gør det nedefra. Konceptet kalder vi ‘Pass It On’. Pass It On er konceptet for en ny selvejende virksomhedstype, der har overskudsdeling og som en del af sit virke giver hjælpen videre i skabelsen af 3 nye virksomheder. Virksomheden er demokratisk ledet, og har en samarbejdende og transparent økonomi. Virksomhedernes produktion skal være fredelig, bæredygtig og tilpasset lokale forhold.

DOWNLOAD NYHEDSBREVET

NYHEDSBREV NR. 2, 2018

En central rettighed i FN's menneskerettighedserklæring fra 1948 er §23 om retten til arbejde, og tilhørende artikler om, at  arbejde skal have det menneskelige arbejdes kvaliteter, dvs. at man skal kunne leve af det, at man skal kunne understøtte sin familie, samt at man har ret til at hvile sig og tilbringe tid med sin familie. Dette er ikke en menneskeret, der ofte nævnes under politiske festmiddage i Strassbourg og Washington. Det er tværtimod en rettighed, der er meget forsømt.

DOWNLOAD NYHEDSBREVET